Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Thjeshto 32551\dfrac{3-2\sqrt{5}}{\sqrt{5} - 1} duke e dhënë përgjigjen në formën p+q5p + q\sqrt{5}, ku pp dhe qq janë numra racionalë.