Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Për secilin nga ekuacionet që vijojnë, zgjidh një metodë të përshtatshme dhe gjej të gjitha zgjidhjet. Kur është e nevojshme, përgjigja të jepet me afërsi dy shifra dhjetore.

  1. x2+8x+12=0x^2 + 8x +12 = 0
  2. x2+9x11=0x^2 + 9x - 11 = 0
  3. x29x1=0x^2 - 9x - 1 = 0
  4. 2x2+5x+2=02x^2 + 5x + 2 = 0
  5. (2x+8)2=100(2x+8)^2 = 100
  6. 6x2+6=12x6x^2 + 6 = 12x
  7. 2x211=7x2x^2 - 11 = 7x
  8. x=8x15x = \sqrt{8x - 15}