Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Është dhënë se xx është pozitiv.

Zgjidh ekuacionin 1x+1x+2=28195\dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{x+2} = \dfrac{28}{195}.