Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Shkruaj 2+0.8x0.04x22 + 0.8x - 0.04x^2 në formën AB(x+C)2A - B(x+C)^2, ku AA, BB dhe CC janë konstante që duhen përcaktuar.