Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë të mësimit 2D në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Trego se zgjidhjet e ekuacionit ax2+2bx+c=0ax^2+2bx+c=0 jepen nga x=ba±b2aca2x=-\dfrac{b}{a} \pm \sqrt{\dfrac{b^2-ac}{a^2}}.
  2. Pra në këtë mënyrë, ose ndryshe, trego se zgjidhjet e ekuacionit ax2+bx+c=0ax^2+bx+c=0 mund të shkruhen si x=b±b24ac2ax=\dfrac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}.