Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit 2E në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Funksioni ff është përcaktuar nga f(x)=x22x+2f(x) = x^2 - 2x + 2, xRx \in R.

  1. Shkruaj f(x)f(x) në formën (x+p)2+q(x + p)^2 + q, ku pp dhe qq janë konstante që duhen gjetur.
  2. Me anë të kësaj, ose edhe ndryshe, shpjego që f(x)>0f(x) > 0 për çdo xx, dhe gjej vlerën më të vogël të f(x)f(x).