Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 2G në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

a) Gjej vlerën e dallorit për secilin nga këto pesë funksione:

  1. f(x)=x2+8x+3f(x) = x^2 + 8x + 3
  2. g(x)=2x23x+4g(x) = 2x^2 - 3x + 4
  3. h(x)=x2+7x3h(x) = -x^2 + 7x - 3
  4. j(x)=x28x+16j(x) = x^2 - 8x + 16
  5. k(x)=2x3x24k(x) = 2x - 3x^2 - 4

b) Me anë të përgjigjeve të pikës a, gjej skicën e grafikut përkatës për secilin nga pesë funksionet.