Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Gjej bashkësinë e vlerave të kk për të cilat 3x24x+k=03x^2 - 4x + k = 0 nuk ka zgjidhje të barabarta.