Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Funksioni g(x)=x2+3px+(14p3)g(x) = x^2 + 3px + (14p - 3), ku pp është një numër i plotë, ka dy rrënjë reale.

  1. Gjej vlerën e pp.
  2. Për këtë vlerë të pp, zgjidh ekuacionin x2+3px+(14p3)=0x^2 + 3px + (14p - 3) = 0.