Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

h(x)=2x2+(k+4)x+kh(x) = 2x^2 + (k+4)x + k, ku kk është një konstante reale.

  1. Gjej dallorin e h(x)h(x) të shprehur me anë të kk.
  2. Me këtë mënyrë, ose ndryshe, provo që h(x)h(x) ka dy rrënjë reale të ndryshme për çdo vlerë të kk.