Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 3A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

{3x+ky=8x2ky=5\begin{cases} 3x+ky=8 \\ x-2ky=5 \end{cases} është një sistem ekuacionesh ku kk është një konstante.

  1. Trego se x=3x=3.
  2. Jepet që y=12y=\dfrac{1}{2}, gjej vlerën e kk.