Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Një çift zgjidhjesh për sistemin e ekuacioneve {y=kx54x2xy=6\begin{cases} y=kx-5 \\ 4x^2-xy=6 \end{cases} është (1,p)(1, p) ku kk dhe pp janë konstante.

  1. Gjej vlerat e kk dhe pp.
  2. Gjej çiftin e dytë të zgjidhjeve të sistemit të ekuacioneve.