Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Në një letër të milimetruar vizato me saktësi grafikët e 2y=2x+112y=2x+11 dhe y=2x23x5y=2x^2-3x-5 në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Me anë të grafikut gjej koordinatat e pikave të prerjes.
  3. Kontrollo zgjidhjet e tua me anë të zëvëndësimit.