Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Një notare zhytet në një pishinë. Pozicioni i saj, pp m, nën ujë mund të modelohet në lidhje me largësinë horizontale të saj, xx m, nga pika ku ajo u zhyt në ujë si një ekuacion kuadratik p=12x23xp=\dfrac{1}{2}x^2-3x.

Fundi i pishinës mund të modelohet me një ekuacion linear p=0.3x6p=0.3x-6.

Gjej nëse ky model parashikon që notarja mund të prekë fundin e pishinës.