Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë

Zgjidhja e ushtrimit Sfidë të mësimit 3D në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

A={x:3x+5>2}A=\{x:3x+5>2\}, B={x:x2+13}B=\{x: \dfrac{x}{2} + 1 \le 3 \}, C={x:11<2x1}C=\{x:11<2x-1\}

Jepet që A(BC)={x:p<xq}{x:x>r}A \cap (B \cup C) = \{ x:p<x\le q \} \cup \{ x: x >r \}, gjej vlerat e pp, qq dhe rr.