Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit 3E në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Me anë të shënimeve të bashkësive, trego bashkësinë e vlerave të xx për të cilat:

  1. x27x+10<0x^2-7x+10<0 dhe 3x+5<173x+5<17
  2. x2x6>0x^2-x-6>0 dhe 102x<510-2x<5
  3. 4x23x1<04x^2-3x-1<0 dhe 4(x+2)<15(x+7)4(x+2)<15-(x+7)
  4. 2x2x1<02x^2-x-1<0 dhe 14<3x214<3x-2
  5. x2x12>0x^2-x-12>0 dhe 3x+17>23x+17>2
  6. x22x3<0x^2-2x-3<0 dhe x23x+2>0x^2-3x+2>0