Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Jepet që x0x \mathrel{\char`≠} 0, gjej bashkësinë e vlerave të xx për të cilat:

  1. 2x<1\dfrac{2}{x} < 1
  2. 5>4x5 > \dfrac{4}{x}
  3. 1x+3>2\dfrac{1}{x} + 3 > 2
  4. 6+5x>8x6 + \dfrac{5}{x} > \dfrac{8}{x}
  5. 25>1x225 > \dfrac{1}{x^2}
  6. 6x2+7x3\dfrac{6}{x^2} + \dfrac{7}{x} \le 3