Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 8

Zgjidhja e ushtrimit 8 të mësimit 3G në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Në një rrjet koordinativ, ngjyros zonën që vërteton sistemin e inekuacioneve: y<x+4y<x+4, y+5x+30y+5x+3 \ge 0, y1y \ge 1 dhe x<2x<2.
  2. Gjej koordinatat e kulmeve të zonës së ngjyrosur.
  3. Cili nga kulmet ndodhet në zonën e ngjyrosur që paraqet zgjidhjen e sistemit të inekuacioneve?
  4. Gjej syprinën e zonës së ngjyrosur.