Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 4A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Skico vijat e mëposhtme dhe trgo koordinatat e pikave ku vijat presin boshtet koordinative:

  1. y=(x2)3y=(x-2)^3
  2. y=(2x)3y=(2-x)^3
  3. y=(x1)3y=(x-1)^3
  4. y=(x+2)3y=(x+2)^3
  5. y=(x+2)3y=-(x+2)^3
  6. y=(x+3)3y=(x+3)^3
  7. y=(x3)3y=(x-3)^3
  8. y=(1x)3y=(1-x)^3
  9. y=(x2)3y=-(x-2)^3
  10. y=(x12)3y=-(x-\dfrac{1}{2})^3