Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 5

Zgjidhja e ushtrimit 5 të mësimit 4D në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

  1. Skico vijat e dhëna me ekuacione y=x2(xa)y=x^2(x-a) dhe y=bxy=\dfrac{b}{x} ku aa dhe bb janë të dyja konstante pozitive, në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Duke përdorur skicën tënde, arsyeto për numrin e rrënjëve reale të ekacionit x4ax3b=0x^4-ax^3-b=0.