Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico vijat e dhëna me ekuacione y=x33x24xy=x^3-3x^2-4x dhe y=6xy=6x në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Gjej koordinatat e pikave të prerjes së tyre.