Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Skico vijën y=(x21)(x2)y=(x^2-1)(x-2) dhe drejtëzën y=14x+2y=14x+2 në të njëjtin sistem boshtesh koordinative.
  2. Gjej koordinatat e pikave të prerjes.