Kopertina e librit Matematika 12

Zgjidhja e ushtrimit 11

Zgjidhja e ushtrimit 11 të mësimit 9A në librin Matematika 12 nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins.

Pyetja

Në trekëndëshin ABCABC, AB=(x3)AB=(x-3) cm, BC=(x+3)BC=(x+3) cm, AC=8AC=8 cm dhe këndi BACBAC =60°= 60\degree. Përdor teoremën e kosinusit për të gjetur vlerën e xx.