Kopertina e librit Matematika 8

Zgjidhja e ushtrimit 2

Zgjidhja e ushtrimit 2 të mësimit 4.3 në librin Matematika 8 nga shtëpia botuese Ideart me autorë Patrick Kivlin, Sue Pemberton, Paul Winters.

Pyetja

Kryeni veprimet. Sillni rezulattin në trajtë të pathjeshtueshme. Shkruani thyesat më të mëdha se 1 si thyesa të pathjeshtueshme.

  1. 4×384\times\dfrac{3}{8}
  2. 4×574\times\dfrac{5}{7}
  3. 5×235\times\dfrac{2}{3}
  4. 15×5615\times\dfrac{5}{6}
  5. 15×2515\times\dfrac{2}{5}
  6. 20×3420\times\dfrac{3}{4}
  7. 12×3412\times\dfrac{3}{4}
  8. 3×10273\times\dfrac{10}{27}
  9. 40×3840\times\dfrac{3}{8}