Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 1

Zgjidhja e ushtrimit 1 të mësimit 3.4 në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Ideart me autorë Patrick Kivlin, Sue Pemberton, Paul Winters.

Pyetja

Kryeni veprimet me thyesat.

 1. x3+x3\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{3}
 2. 2x5+x5\dfrac{2x}{5}+\dfrac{x}{5}
 3. x7+3x7\dfrac{x}{7}+\dfrac{3x}{7}
 4. x5+15\dfrac{x}{5}+\dfrac{1}{5}
 5. 2x9+2x9\dfrac{2x}{9}+\dfrac{2x}{9}
 6. x8y8\dfrac{x}{8}-\dfrac{y}{8}
 7. 5x72x7\dfrac{5x}{7}-\dfrac{2x}{7}
 8. x727\dfrac{x}{7}-\dfrac{2}{7}
 9. 5x+2x\dfrac{5}{x}+\dfrac{2}{x}
 10. 7y3y\dfrac{7}{y}-\dfrac{3}{y}
 11. xy+2y\dfrac{x}{y}+\dfrac{2}{y}
 12. axbx\dfrac{a}{x}-\dfrac{b}{x}
 13. x4+x4\dfrac{x}{4}+\dfrac{x}{4}
 14. 5x6x6\dfrac{5x}{6}-\dfrac{x}{6}
 15. 89xy29xy\dfrac{8}{9xy}-\dfrac{2}{9xy}