Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 3

Zgjidhja e ushtrimit 3 të mësimit 3.5 në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Ideart me autorë Patrick Kivlin, Sue Pemberton, Paul Winters.

Pyetja

Gjeni vlerën e shprehjeve, nëse a=2a=2, b=3b=-3 dhe c=4c=-4.

 1. 2a+3b2a+3b
 2. abcabc
 3. ab+cab+c
 4. a2+b2+c2a^2+b^2+c^2
 5. 2b2+a2b^2+a
 6. 5ac5ac
 7. b3+1b^3+1
 8. 5c2b5c^2-b
 9. (ab)2+c(ab)^2+c
 10. ca+b\dfrac{c}{a}+b
 11. (a+bc)2(a+b-c)^2
 12. (5abc+2)2\Big(\dfrac{5ab}{c+2}\Big)^2