Kopertina e librit Matematika 9

Zgjidhja e ushtrimit 4

Zgjidhja e ushtrimit 4 të mësimit 1C në librin Matematika 9 nga shtëpia botuese Pegi me autorë Deborah Barton.

Pyetja

Duke përdorur kllapat, shkruani këto bashkësi në mënyra të ndryshme.

  1. {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20}\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20\}
  2. {1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31}\{1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31\}
  3. {3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51}\{3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51\}