TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Cili është dallimi ndërmjet një GPU të integruar në pajisjen tënde digjitale dhe një GPU që e shton ti në kompjuterin tënd?