TIK 12 (me zgjedhje)

Etleva Smaçi dhe Ilia Ninka

Pyetja

Duke u nisur nga anët pozitive dhe negative të pajisjeve ruajtëse, cilat do t'i quaje më të sigurta? Po më të efektshme?