Boolean dhe Char

Leksion mbi dy tipet e fundit të të dhënave të thjeshta: boolean dhe char.