Punime me Pjesë të Listave

Në këtë video do ju tregoj se si të punoni me nëngrupe të një liste.