Interpretuesi dhe Programi juaj i Parë

Në këtë video do ju tregoj se si të përdorni interpretuesin e Python dhe se si të ruani një program në një dokument.