Krjimi i një Dokumenti

Leksion ku do ju tregoj përdorimin e metodës write() që të krijojmë dhe shkruajmë në një dokument me Python.