Shndërrimi i Llojeve

Leksion ku do shohim se si të shndërrojmë vlerat në lloje të ndryshme.