Parapamja e Imazheve

Leksion ku do i shfaqim përdoruesit paraprakisht se çfarë fotoje ka zgjedhur nga pajisja e tij.