Kthimi i Thyesave në Përqindje

Leksion ku do shohim se si mund të kthejmë numrat thyesor në përqindje.