Informatikë/Programim/Python

Strings

Leksione mbi përdorimin e tipit String në Python.