Matematikë/Algjebër/Eksponentët & Rrënjët

Thjeshtimi i Rrënjëve

Leksione mbi thjeshtimin e numrave apo shprehjeve brenda rrënjëve.