Gjetja e Emëruesit të Përbashkët

Në këtë video do shohim se si mund të kthejmë dy thyesa të ndryshme në thyesa me emërues të përbashkët.