Gjetja e Brinjëve me Teoremën e Kosinusit

Leksion se si mund të përdorim Teoremën e Kosinusit për të gjetur brinjët e trekëndëshit.