Informatikë/Zhvillim në Web/HTML

Elementet

Leksione mbi elementet që përbëjnë HTML.


VIDEO

Lidhjet