Matematikë/Algjebër/Polinomet

Teorema e Binomit

Teorema e Binomit është një formulë që lejon gjetjen e fuqive të binomeve pa u zgjeruar me shumëzime.