Katrori i Binomit

Në këtë video do ju tregoj për katrorin e binomit dhe se si ta përdorni për të zbërthyer shprehje të ngritura në fuqi të dytë.