Matematikë/Aritmetikë/Numrat Dhjetor

Numrat Periodik

Numrat periodik janë numrat dhjetor ku një apo disa shifra pas presjes përsëriten pafundësisht.