Matematikë/Aritmetikë/Thyesat/Njohja me Thyesat

Çfarë janë thyesat?

Thyesat janë një mënyrë për të përfaqësuar pjesën e një të plote.


Thyesat janë një mënyrë për të përfaqësuar pjesën e një të plote.

Po të marrim një drejtkëndësh dhe ta ndajmë në dy pjesë të barabarta,

atëherë pjesa e ngjyrosur mund të shprehet si:

12\dfrac{1}{2}

Numri poshtë, emëruesi, përfaqëson totalin e pjesëve të ndara. Ndërsa numri sipër, numëruesi, përfaqëson pjesët të cilat duam t'i referohemi.

Po ta ndajmë drejtkëndëshin në tre pjesë,

atëherë pjesa e ngjyrosur me portokalli do shprehej në formë thyese si:

23\dfrac{2}{3}

Në emërues (numri poshtë) kemi numrin 3, që është totali i pjesëve në të cilat është ndarë drejtkëndëshi. Ndërsa në numërues (numri lart) kemi numrin 2, pra pjesët e ngjyrosura që duam t'i referohemi.