Matematikë/Aritmetikë/Thyesat

Njohja me Thyesat

Video dhe leksione fillestare për njohjen me thyesat.