Matematikë/Gjeometri

Gjeometri Analitike

Studimi i gjeometrisë në rrjetin koordinativ.