Njohja me Teoremën e Pitagorës

Video njohëse me Teoremën e Pitagorës dhe shembuj ushtrimesh.