Cilët janë numrat e thjeshtë?

Në këtë video do shohim se çfarë kushte duhet të plotësojnë numrat që të konsiderohen numra të thjeshtë.