Matematikë/Para-Algjebër

Faktorët dhe Shumëfishat

Njohja me faktorët dhe shumëfishat e numrave.